مقاله


کد مقاله : 13990426238342

عنوان مقاله : چگونگی انعکاس برند کارفرما در آگهی‌های شغلی (موردمطالعه: صنعت گردشگری و هتلداری)

نشریه شماره : 15 فصل بهار - تابستان 1399

مشاهده شده : 562

فایل های مقاله : 741 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی عابدینی abediny@ut.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 حمید زارع hzarea@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

با توجه به رشد صنعت گردشگری در ایران و همزمان با آن افزایش رقابت شرکت‌ها برای جذب نیروی کار بااستعداد، انجام پژوهش در حوزه برندسازی کارفرما از دیدگاه کارمندان بالقوه شرکت‌های گردشگری می¬تواند به جذب استعدادهای برتر کمک نماید. آگهی شغلی اولین زمینه مواجهه افراد جویای کار با شرکت‌هاست و در این مرحله حساس، برند کارفرما می‌تواند استعدادها را قبل از رقبا به سازمان جذب کند و منجر به ایجاد مزیت رقابتی پایدار شود. تحقیق حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر رویکرد، کیفی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه شرکت‌های صنعت گردشگری کشور تشکیل می‌دهند. آگهی‌های شغلی مرتبط با صنعت گردشگری مربوط به بازه زمانی سه‌ماهه پاییز سال 1397 در 12 سایت کاریابی جستجو شد. 177 عدد آگهی استخدام در حوزه گردشگری از 52 شرکت جمع‌آوری شد. سپس اطلاعات موجود در این آگهی‌ها با روش تحلیل محتوای کمی کدگذاری و فراوانی تکرار هر کد نیز محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد شرکت‌ها در آگهی‌های شغلی خود مأموریت کاری، مکان شرکت، زمان منعطف، ساعت کاری، تعطیلات، وجود امکانات کار از راه دور، کیفیت همکاران، چالش کار، توانمندسازی، کارهای نوآورانه، تحرک بین‌المللی، اندازه شرکت، آوازه محصول یا خدمت شرکت، حقوق مبنا، مزایا و تسهیلات رفاهی را منعکس می‌کنند. جویندگان کار پیام‌های دریافتی را از سازمان‌های مختلف در ذهن خود مورد تحلیل قرار داده و سازمانی را انتخاب می‌کنند که بیشترین تناسب را با آن‌ها داشته باشد. بنابراین شرکت‌ها می‌بایست از طریق انعکاس حداکثری ابعاد برند کارفرما در آگهی‌های شغلی و کارمندیابی‌های اینترنتی، موجبات جذب استعدادها به سازمان خود را فراهم آورند.