مقاله


کد مقاله : 139510181151174523

عنوان مقاله : اولویت¬بندی جاذبه¬های گردشگری شهرستان یزد از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی

نشریه شماره : 6 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 2167

فایل های مقاله : 785 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مجتبی محمودزاده hakimian.a89@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

با وجود اینکه یزد دارای انواع مختلفی از جاذبه‌های فرهنگی و طبیعی است، ولی اهمیت هر یک از این جاذبه¬ها در نظر گردشگران خارجی به‏درستی مشخص نیست. هدف از این مطالعه، شناسایی و طبقه¬بندی جاذبه¬های گردشگری شهرستان یزد و اولویت¬بندی آن‏ها از دیدگاه خبرگان و گردشگران آسیایی و اروپایی است. برای تحقق اهداف ابتدا با استفاده از روش کتابخانه¬ای جاذبه‏های گردشگری شهر یزد به دو گروه اصلی و زیر مجموعه‏ها تقسیم شدند؛ سپس برای اولویت¬‏بندی جاذبه¬های گردشگری اصلی از دیدگاه خبرگان، از تکنیک ای اچ پی فازی استفاده شد. همچنین برای اولویت¬بندی زیر مجموعه¬های هر یک از جاذبه¬های اصلی از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی، طی تحقیقی پیمایشی از پرسش‏نامه استفاده شد. گردشگران مورد بررسی شامل 103 گردشگر اروپایی و 111 گردشگرآسیایی هستند که در سال 1393 به یزد سفر نموده بودند. برای اولویت‌بندی دیدگاه گردشگران اروپایی و آسیایی ازتکنیک ویکور فازی استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که خبرگان گردشگری شهرستان یزد جاذبه¬های اصلی گردشگری را به ترتیب اولویت به 5 گروه اصلی (1. جاذبه¬های فرهنگی/ انسان‏ساخت ایجاد شده با هدفی غیر از جذب گردشگر 2. جاذبه¬های فرهنگی ناملموس 3. جاذبه¬های فرهنگی/ انسان‏ساخت ایجاد شده با هدف اولیه جذب گردشگر 4. جاذبه¬های طبیعی 5. رویدادها) با 15 زیرمجموعه تقسیم نمودند. بر این اساس اولویت¬بندی جاذبه¬ها از دیدگاه گردشگران آسیایی و اروپایی بررسی شد و تفاوت چندانی مشاهده نشد.