• صفحه اصلی
  • آسیب¬شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13970701164518 بازدید : 5729 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی