• صفحه اصلی
  • تأثیر «رابطه عاطفی» با برند بر وفاداری مشتریان در صنعت هتل داری مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره استان مازندران

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139707011441164517 بازدید : 5699 صفحه: 0 - 0

نوع مقاله: پژوهشی