• صفحه اصلی
  • تأثیر گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردي: روستاي بردی؛ شهرستان دهلران)

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 139510181113564515 بازدید : 5850 صفحه: 1 - 10

نوع مقاله: پژوهشی