مقاله


کد مقاله : 13991225272676

عنوان مقاله : شناسایی عوامل تعیین­کننده ریسک سیستماتیک در شرکت­های فعال در صنعت گردشگری پزشکی ایران

نشریه شماره : 17 فصل بهار - تابستان 1400

مشاهده شده : 67

فایل های مقاله : 743 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سعید امیریان s.amirian@modares.ac.ir دانشجو دانشجوی دکترا
2 علی محمد احمدی aahmadi@modares.ac.ir استادیار دکترا
3 عباس عصاری آرانی ASSARI_A@modares.ac.ir دانشیار دکترا
4 عزت اله عباسیان e.abbasian@ut.ac.ir دانشیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه گردشگری پزشکی یک صنعت است و برای اقتصاد بسیاری از کشورها که پتانسیل پذیرش بیماران را دارند، صنعت ارزشمندی است. با این حال موضوع نوسان تقاضا تأثيرات مخربی بر صنعت گردشگری پزشکی وارد نموده و شرکت­های فعال را با خطر ورشکستگی مواجه می­نماید. ریسک­های سیستماتیک یکی از عوامل نوسان تقاضاست که آمادگی شرکت­ها برای مقاومت در برابر آن­ها یکی از نکات با اهمیت در مدیریت ریسک می­باشد. در صورت آماده نبودن شرکت­ها و بروز مشکلات مالی و ورشکستگی گسترده می­تواند آثار و تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد. هدف تحقیق حاضر، محاسبه ریسک سیستماتیک در شرکت­های فعال در جذب گردشگران پزشکی و تخمین عوامل مؤثر بر ریسک­ سیستماتیک می­باشد. برای این کار از روش مدل قيمت­گذاري دارایي­های سرمايه­اي ((CAPM استفاده می­گردد. در این روش برای تعیین میزان تأثيرپذیری شرکت­ها از ریسک سیستماتیک، ضریب بتا را محاسبه می­کنند که یک معیار آماری است و سرنخی را به سرمایه‌گذاران در مورد نوسان‌پذیری می‌دهند. با این حال عدم تقارن اطلاعات بین محیط درونی و بیرونی شرکت­های کوچک و متوسط باعث می­شود این گونه مطالعات با پیچیدگی بیشتری مواجه شود. مطابق نتایج حاصل از مدل پنل­دیتا بزرگی شرکت­های فعال در گردشگری پزشکی و همچنین میزان تبلیغات آن­ها اثر معکوس بر ریسک سیستماتیک دارد.