مقاله


کد مقاله : 13970915165994

عنوان مقاله : اهداف تشکیل اتحاد¬های استراتژیک در کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی ایران

نشریه شماره : 12 فصل پاییز - زمستان 1397

مشاهده شده : 1607

فایل های مقاله : 546 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علی اصغر شالبافیان ashalbafian@semnan.ac.ir استادیار دکترا
2 هاشم آقازاده haghazade@yahoo.com دانشیار دکترا
3 حمید ضرغام بروجنی hzargham@gmail.com دانشیار دکترا
4 علی حیدری Aheidary@ut.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

امروزه، اتحاد¬های استراتژیک به عنوان یکی از اشکال برجسته همکاری، مورد توجه صاحبان کسب¬وکار قرار گرفته¬اند. در این میان، استراتژی کسب و کارهای خدماتی نظیر گردشگری، به واسطه گسستگی عناصر، کوچک و متوسط بودن مؤسسه¬های فعال و حساسیت بالای این دسته از صنایع نسبت به تغییرات محیطی، با اقبال بیشتری روبه¬رو شده است. هدف از تحقیق حاضر، شناسایی دقیق اهداف شکل¬گیری اتحادهای استراتژیک در گردشگری پزشکی است. بدین منظور، 17 نفر از خبرگان صنعت با استفاده از نمونه¬گیری گلوله برفی شناسایی شدند و داده¬ها از طریق مصاحبه نیمه¬ساختاریافته گردآوری و با استفاده از نرم¬افزار مکس کیو دی اِی 10، بر اساس منطق روش تحلیل مضمون، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که اهداف شکل¬گیری اتحادهای استراتژیک در میان کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی را می¬توان در هشت تم (مقوله) شامل اهداف رفع موانع قانونی، ماهیت صنعت، منافع شخصی، اهداف سازمانی، اهداف مرتبط با مشتری، اهداف استراتژیک، اهداف اقتصادی و تأمین منافع ملی جای داد.