مقاله


کد مقاله : 13970516134435163731

عنوان مقاله : شبکه روابط اجتماعی ميان بوم گردان و جامعۀ میزبان در جزیرۀ هرمز

نشریه شماره : 10 فصل پاییز - زمستان 1396

مشاهده شده : 1355

فایل های مقاله : 6/43 MB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 الهام نصرآبادی sss@yahoo.com - کارشناسی ارشد
2 حنانه محمدی کنگرانی kangarani@ut.ac.ir دانشیار دکترا
3 مهدی میرزاده کوهشاهی k@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

بوم¬گردی سبب ایجاد فرصت¬های ویژه برای گردشگران، به‌منظور شناسایی شگفتی¬های طبیعت و کسب اطلاعات جدید، شده و شرایط معیشتی جامعۀ میزبان را بهبود می¬بخشد. جزیرۀ هرمز با دارا بودن قابلیت¬های فراوان بوم¬گردی، توانسته است بوم¬گردان زیادی را در سال‌های اخیرجذب نماید. این پژوهش نیز با هدف شناسایی و تحلیل شبکه¬های ارتباطی میان بوم¬گردان و مردم محلی جزیرۀ هرمز و تأثیرات اجتماعی آنها انجام شدهاست. براین‌اساس، داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از مصاحبه¬ و پرسش¬نامه¬، وارد نرم¬افزار اکسل شده و با استفاده از روش تحلیل شبکه¬ای و نرم‌افزار ویسون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که میان بوم‌گردان و مردم محلی جزیره، روابط دوستانه و همکاری ایجاد شده و این ارتباطات منجر به استمرار بوم‌گردی در این جزیره شده است. همچنین این شبکه‌ها می‌توانند منجر به توسعه بوم¬گردی پایدار در جزیره هرمز شوند.