مقاله


کد مقاله : 139510181147314522

عنوان مقاله : تحلیل بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل¬های 4 و 5 ستاره شهر تهران )

نشریه شماره : 6 فصل پاییز - زمستان 1394

مشاهده شده : 2320

فایل های مقاله : 647 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عبدالرضا رکن الدین افتخاری a.pourjam@usc.ac.ir استاد دکترا

چکیده مقاله

کارآفرینی، مؤلفه¬ای حیاتی در موفقیت اجتماعی، سازمانی و فردی است. یکی از رویکردهای مهم در کارآفرینی، کارآفرینی اجتماعی است که به نظر می‌رسد در تحقق پایداری اجتماعی کسب و کارها نیز می¬تواند ابزاری سودمند باشد. بعد اجتماعی یکی از ابعاد مهم پایداری را شکل می¬دهد. علاوه بر این، در صنعت گردشگری با تعامل گسترده میان افراد و پیامدهای اجتماعی گسترده، چالش¬های اجتماعی اهمیتی دوچندان می¬یابد. هتل¬ها نیز به عنوان یکی از بخش¬های مهم صنعت گردشگری آثار مختلفی بر جامعه و محیط برجای می¬گذارند، اما مظاهر پایبندی به اصول پایداری اجتماعی در بین کسب وکارهای مختلف صنعت گردشگری و از جمله هتل¬ها در ایران، چندان گسترده نیست. بنابراین، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش¬ است که میزان توجه به بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار در هتل¬های ایران چگونه است؟ بدين منظور از پیمایش¬های میدانی و مشاهده بهره گرفته شده و هتل¬های 4 و 5 ستاره تهران (در مجموع 17 هتل) مورد مطالعه قرار گرفتند. علاوه بر این 5 شاخص عینی در رابطه با فعالیت¬های پایدار اجتماعی هتل¬ها مورد بررسی قرار گرفته و نتایج این مشاهده با نتایج حاصل از پرسش‏نامه¬ها مقایسه گردیده است. پرسش‏نامه¬ها در میان مدیران (17 مدیر هتل)، کارکنان (213 نفر)، مهمانان (96 نفر) و همسایگان هتل (196 نفر) توزیع گردید. برای دست‏یابی به پاسخ پرسش مقاله نیز آزمون¬های تی تک¬نمونه¬ای، تی مستقل و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاکی از تفاوت میان دیدگاه¬های گروه¬های چهارگانه با واقعیت¬های موجود (شاخص¬های عینی قابل مشاهده) است.