مقاله


کد مقاله : 13950819956203894

عنوان مقاله : امکان سنجی گردشگری روستایی در خراسان شمالی (مطالعه موردی : منطقه اسفیدان)

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1391

مشاهده شده : 1282

فایل های مقاله : 1/15 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

امکان ­سنجی گردشگری روستایی در مناطق مختلف نیازمند بررسی محصول در ۵ بخش مشترک است. این بخش­ ها شامل ۱- جاذبه­ ها، ۲- دسترسی، ۳-تأسیسات و تسهیلات زیربنایی، ۴- خدمات مهمان­ نوازی، -۵ عناصر سازمانی و نهادی و همچنین عرضۀ محصول گردشگری روستایی به بازار تقاضا است. محصول در چارچوب شاخص­ها و مدل­های مختلفی بررسی می­شود که در زمرۀ امکان سنجی گردشگری روستایی قرار می­ گیرد. بر این اساس این مقاله گردشگری روستایی منطقۀ اسفیدان در خراسان شمالی را برای امکان عرضه به بازار تقاضای گردشگری روستایی سنجیده است. بر اساس این تحقیق محصول گردشگری روستای اسفیدان در سطح متوسط و در مرحلۀ کشف است و برای کامل شدن محصول، برخی کاستی ­ها به­ ویژه در خدمات مهمان­ نوازی باید رفع شود. همچنین لازم است راهبرد بازاریابی گردشگری منطقه بر بنیان جاذبه ­های طبیعی و طبیعت­ گردی قرار گیرد که بازار هدف آن در وهلۀ اوّل در مقیاس منطقه ­ای و در وهلۀ دوم در مقیاس ملّی است تا از این طریق در مقیاس بین­ المللی، امکان جذب گردشگر فراهم آید.