مقاله


کد مقاله : 13950819101203896

عنوان مقاله : مکان یابی دهکدۀ گردشگری در ساحل دریاچۀ زریوار با بهره گیری از تکنیک های AHP و GIS

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1391

مشاهده شده : 1004

فایل های مقاله : 2.03 MB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

دریاچه زریوار شهرستان مریوان واقع در استان کردستان یکی از جاذبه های زیبای گردشگری ساحلی غرب کشور است که در چهار فصل سال و به ویژه در تعطیلات، مورد توجه گردشگران بسیاری است؛ از این رو با توجه به جایگاه این جاذبۀ گردشگری، با برنامه ریزی اصولی می توان بسیاری از مشکلات اقتصادی این شهرستان و از جمله اشتغال را برطرف ساخت. از مهمترین گام­ها برای شروع برنامه ریزی می تواند مکان یابی یک سایت مناسب برای ارایۀ خدمات مورد نیاز گردشگران در قالب دهکدۀ گردشگری باشد. انتخاب بهترین مکان ایجاد دهکدۀ گردشگری نیازمند شناسایی و تجزیه و تحلیل معیارها و شاخص های متعددی است؛ از این رو در این پژوهش ابتدا معیار ها و زیر معیار های تأثیرگذار در مکان یابی یک سایت مناسب برای ارایۀ خدمات به گردشگران شناسایی شد و سپس به دلیل تفاوت در میزان تأثیرگذاری شاخص ها، ۲۵ نفر از کارشناسان خبره در زمینه گردشگری با استفاده از تکنیک (AHP) به مقایسۀ زوجی این مؤلفه ها پرداختند و وزن نهایی هر یک از آنها محاسبه شد. پس از آن با توجه به تعداد معیارها و وزن های نهایی زیرمعیارها، لایه هایی اطلاعاتی در محیط (GIS) ایجاد شد و برای انتخاب بهترین سایت مناسب دهکدۀ گردشگری در حاشیۀ دریاچۀ زریوار تجزیه و تحلیل گردید. درنهایت نیز نتایج حاصل از تلفیق لایه های اطلاعاتی سه محدوده، به عنوان سایت های مستعد ایجاد دهکدۀ گردشگری به ترتیب و بر اساس میزان مطلوبیت اولویّت بندی شد.