جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139510181113564515 تأثیر گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردي: روستاي بردی؛ شهرستان دهلران)
جواد علی‌بیگی
2 13971002166350 تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری
فائزه اعظم کاری
سميه عفتی
آرش قهرمان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)