جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139510181147314522 تحلیل بعد اجتماعی مدیریت کارآفرینی پایدار در صنعت هتلداری (مورد مطالعه: هتل¬های 4 و 5 ستاره شهر تهران )
عبدالرضا رکن الدین افتخاری
2 1397051784329163740 مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه در صنعت هتل داری ایران با رویکرد کیفی
مرتضی خزائی پول
حمید ضرغام بروجنی
مهدی کروبی
ابوالفضل تاج زاده نمین
3 13980402190347 شناسایی عوامل نهادی مؤثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه گردشگری سلامت در ایران مورد مطالعه: استان تهران
نادر سیدامیری
علی رضا رجائیان
جواد سخدری
کمال سخدری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 3 ( از 3 رکورد)