جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970701164519 اثر مسئولیت های اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری مورد مطالعه: شهر اصفهان
محمد غفاری
امیررضا کنجکاو منفرد
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)