جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396111911362460692 مرور نظام¬مند مقالات پژوهشی در حوزه مطالعات اجتماعی گردشگری شواهدی از تحلیل محتوای نشریات علمی پژوهشی کشور
مژگان عظیمی هاشمی
زهرا بستان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)