جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950819132933914 توسعۀ گردشگری زمین های حاشیۀ دریاچۀ سد زاینده رود شهرستان چادگان
2 139508191330553915 شناسایی عوامل زمینه ساز صنعت در بهره برداری از فرصت های کسب و کار در گردشگری مشهد
3 1397051791433163742 عوامل مؤثر بر تحقق زنجيرة تأمين سبز صنعت گردشگری ایران
سید محمد موسوی
محمد حسین ایمانی خوشخو
4 13970701164518 آسیب¬شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی
امیر قربانی
ابوالقاسم رئیسی نافچی
ابوالفضل دانایی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)