جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139510181113564515 تأثیر گردشگري مذهبی بر کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی خانوارهای روستایی (مطالعه موردي: روستاي بردی؛ شهرستان دهلران)
جواد علی‌بیگی
2 13970915165996 سرمایه اجتماعی و وفاداری زائران اصفهانی به محله سرشور مشهد
ندا عیدگاهیان کاسب
مژگان عظیمی هاشمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)