جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 139707011441164517 تأثیر «رابطه عاطفی» با برند بر وفاداری مشتریان در صنعت هتل داری مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره استان مازندران
امیر خزائی پول
وحیدرضا میرابی
محمدجواد تقی پوریان
فرهاد حنیفی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)