جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13990426238341 تأثیر جو بخشش درک شده بر عملکرد زنان فعال در صنعت گردشگری
قاسم اسلامی
فرشاد قادری
فریبرز رحیم نیا
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)