جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13950819953453893 تحلیل قابلیت ها و تنگناهای گردشگری سلطانیه به منظور برنامه ریزی راهبردی با استفاده از الگوی تحلیلی سوات
2 139508191323183911 راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه بزنگان
3 13951005134284301 تحلیل شبکه¬های اجتماعی؛ رویکردی نو در توسعۀ گردشگری روستایی
مهدی حسام
4 13960217133365924 راهکارهاي توسعۀ گردشگري سالمندي با رويکرد تکنيك مدل¬سازي ساختاري تفسيري (ISM) در استان یزد
میر محمد اسعدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 4 ( از 4 رکورد)