جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970701122353164510 تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل¬داری مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره شهر تبریز
صادق صالحی
مرجان بذله
جعفر بهاری
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)