جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396111910574560690 اثر کیفیت درک شده خدمات، رضایت و اعتماد گردشگران سلامت بر استفاده مجدد از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد
ناعمه پروین محبی
محمد مهدی فراحی
علیرضا خوراکیان
2 1397051792031163743 عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی زائرین به مردم مشهد با تأکید بر تصورات قالبی
فاطمه اسحاقی
علی اکبر مجدی
محمد مظلوم خراسانی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 2 ( از 2 رکورد)