جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 1396111910574560690 اثر کیفیت درک شده خدمات، رضایت و اعتماد گردشگران سلامت بر استفاده مجدد از خدمات درمانی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شهر مشهد
ناعمه پروین محبی
محمد مهدی فراحی
علیرضا خوراکیان
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)