آخرین شماره


شماره 12 سال 6
پاییز - زمستان 1397
دانلود فایل

1 - اهداف تشکیل اتحاد¬های استراتژیک در کسب¬وکارهای گردشگری پزشکی ایران ( DOI : 0)
( شالبافیان - هاشم آقازاده - حمید ضرغام بروجنی - علی حیدری )
2 - تأثیر سیستم مدیریت برند بر عملکرد برند کارکنان در شرکت های خدمات مسافرتی و گردشگري ( DOI : 0)
( مهدی دهقانی سلطانی - اردشیر شیری - مریم مصباحی - امین همتی )
3 - سرمایه اجتماعی و وفاداری زائران اصفهانی به محله سرشور مشهد ( DOI : 0)
( ندا عیدگاهیان کاسب - مژگان عظیمی هاشمی )
4 - تأثیر ارزش ادراک‌شده از برند بر قصد خرید سوغات موردمطالعه: سوغات آبنبات بجنورد ( DOI : 0)
( زهرا نیکخواه - نرگس اهنچیان - زهرا نوری )
5 - نقش میانجی انگیزه سفر و رفتار مسئولانه در رابطه نگرش زیست‌محیطی با توسعه پایدار بوم¬گردی مورد مطالعه: شهرستان‌های مهدی¬شهر و سمنان ( DOI : 0)
( سمانه پارسا - سید حسن کابلی - سکینه جعفری )
6 - مدل¬سازی پیش‌بینی تقاضای گردشگری تفریحی داخلی شهر تهران ( DOI : 0)
( محمدرضا فرزین - امیر افسر - علیرضا دبیر - ابتهال زندی )
7 - تحليل جامعه شناختي عوامل مؤثر بر وفاداری گردشگران به مقصد گردشگری ( DOI : 0)
( آرش قهرمان - فائزه اعظم کاری - سميه عفتی )