آخرین شماره


شماره 11 سال 6
بهار - تابستان 1397
دانلود فایل

1 - عوامل انگیزشی در گردشگری جنگ مورد مطالعه: موزه جنگ خرمشهر ( DOI : 0)
( لیلا وثوقی - نیلوفر رحبی مقدم )
2 - تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی کارکنان در صنعت هتل¬داری مورد مطالعه: هتل¬های پنج ستاره شهر تبریز ( DOI : 0)
( جعفر بهاری - صادق صالحی - مرجان بذله )
3 - نظام حقوقی شایسته حاکم بر تعطیلات در جمهوری اسلامی ایران ( DOI : 0)
( سید احمد حبیب نژاد - فرزانه عبدالمحمدی )
4 - تأثیر «رابطه عاطفی» با برند بر وفاداری مشتریان در صنعت هتل داری مورد مطالعه: هتل های چهار و پنج ستاره استان مازندران ( DOI : 0)
( امیر خزائی پول - فرهاد حنیفی - وحیدرضا میرابی - محمدجواد تقی پوریان )
5 - آسیب¬شناسی روابط انسانی در دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری مورد مطالعه: دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری استان خراسان جنوبی ( DOI : 0)
( ابوالفضل دانایی - امیر قربانی - ابوالقاسم رئیسی نافچی )
6 - اثر مسئولیت های اجتماعی بر توسعه ارزش ویژه برند مقصدهای گردشگری مورد مطالعه: شهر اصفهان ( DOI : 0)
( محمد غفاری - امیررضا کنجکاو منفرد )