اخبار نشریه

دوفصلنامه «مطالعات اجتماعی گردشگری» درISC نمایه شد

دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اجتماعی گردشگری» در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده است.

به گزارش پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی علاقمندان می توانند با مراجعه به آدرس این پایگاه (http://isc.gov.ir) در قسمت فهرست مندرجات فارسی نشریه «مطالعات اجتماعی گردشگری» را مشاهد کنند.

همچنین دوفصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات اجتماعی گردشگری» در سامانه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID) نیز نمایه شده است.

اساتید و پژوهشگران محترم می توانند مقالات این نشریه را بصورت الکترونیک نیز در سایت نشریه به آدرس journalitor.ir مشاهد کنند.

 

002507198fe08fc