جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970915165994 Identifying Goals of Strategic Alliances Case: Medical Tourism Businesses in Iran
Hashem Aghazadeh
hamid Reza Zargham Broujeni
Ali Heidari
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)