جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970915165995 The Impact of the Brand Management System on Employees’ Brand Performance in Travel and Tourism Companies
Ardeshir Shiri
Maryam Mesbahi
Amin Hemmati
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)