مقاله


کد مقاله : 13990817250621

عنوان مقاله : برآورد ارزش اقتصادي منطقه توریستی موگرمون شهرستان لنده

نشریه شماره : 16 فصل پاییز - زمستان 1399

مشاهده شده : 318

فایل های مقاله : 911 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 ایمان دانائی فر idf_65@yahoo.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 مهرداد مهدی زاده mehdizade_mehrdad@yahoo.com دانشجو دانشجوی کارشناس ارشد

چکیده مقاله

با توجه به ضرورتي كه در اجراي طرح هاي توسعه گردشگري در مناطق تفرج¬گاهي مختلف وجود دارد، ارزیابی منافع حاصل از آن ها ضروري است. در اين تحقيق براي ارزش¬گذاري اقتصادي منطقه توریستی موگرمون شهرستان لنده، از روش های ارزش گذاری مشروط و هزینه سفر فردی استفاده شده است. برای این منظور، تعداد 400 پرسش نامه در تابستان و پاییز 1398 در منطقه توریستی موگرمون توسط بازدیدکنندگان تکمیل گردید، نتایج روش ارزش گذاری مشروط نشان داد که میانگین تمایل به پرداخت هر فرد برای بازدید از این مکان 6752 ریال و ارزش تفریحی براي هر خانواده معادل 44/288.445 ريال در سال بوده است. نتایج روش هزینۀ سفر فردی نیز نشان داد که ارزش تفریحی این مکان 1.328.670.000 ریال برآورد شده است. مقایسه این دو روش نشان می¬دهد ارزش تفریحی این مکان در روش هزینه سفر فردی بیشتر برآورد شده است.