مقاله


کد مقاله : 13950819953453893

عنوان مقاله : تحلیل قابلیت ها و تنگناهای گردشگری سلطانیه به منظور برنامه ریزی راهبردی با استفاده از الگوی تحلیلی سوات

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1391

مشاهده شده : 924

فایل های مقاله : 851 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

شهر سلطانیه با آوازۀ جهانی خود و سابقۀ مرکزیت کشور در دورۀ ایلخانی، توانمندی­های گردشگری متعدد فرهنگی ـ تاریخی (۱۲ اثر) و طبیعی دارد که در محور گردشگری طارم سلطانیه کتله خور علی صدر قرار دارد. همچنین از دیگر مزایای گردشگری این شهر نزدیکی به پایتخت و مراکز جمعیتی است. پژوهش حاضر با هدف شناخت چالشها و مشکلات صنعت گردشگری منطقۀ سلطانیه و با استفاده از الگوی تحلیلی سوات به تحلیل گردشگری این شهر پرداخته است و با استفاده از رو ش­های پیمایشی، برای برنامه­ ریزی راهبردی قابلیت­ها (نقاط قوت و فرصت­ها) و تنگناهای (نقاط ضعف و تهدیدها) گردشگری شهر را بیان کرده است. براساس یافته­ های تحقیق، بهره­ مندی سلطانیه از عناصر کم­ نظیر تاریخی و طبیعی و همجواری آن با مراکز جمعیتی بزرگ مانن تهران، قزوین و ...، با امتیاز وزنی ۱۱۶۳ و ۱۰۴۱، مهمترین مزیت­های شهر به شمار می ­آید و اقامت کوتاه ­مدّت گردشگران در شهر (۴۷ دقیقه) و نبود نگرش اقتصادی به گردشگری در شهر و منطقه، با امتیاز وزنی ۱۰۱۸ و ۹۵۶، مهمترین تنگناهای گردشگری آن است.