مقاله


کد مقاله : 1395081994383891

عنوان مقاله : اولویّت بندی جاذبه های گردشگری عمدۀ شهرستان مشهد از منظر گردشگران داخلی

نشریه شماره : 1 فصل بهار - تابستان 1391

مشاهده شده : 1020

فایل های مقاله : 760 KB


  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
No Records Found

چکیده مقاله

صنعت گردشگری با اشتغال­ زایی مستقیم و غیرمستقیم و درنتیجه کسب درآمد برای مقصدهای گردشگری، نقش مهمی در اقتصاد منطقه دارد. برای دستیابی به این درآمد، ابتدا باید گردشگر جذب شود و به منظور برخورداری از منافع حاصل از گردشگری، اولویّت گردشگران در انتخاب مقصدهای گردشگری بررسی شود. بنابراین با توجه به اینکه اغلب گردشگران در ایران به دلیل محدود شدن گردشگر خارجی، گردشگران داخلی هستند و بسیاری از سفرهای داخلی نیز دیدارهای مذهبی از مکان­های مقدّس نظیر مشهد و قم است؛ هدف از این تحقیق، شناسایی اولویّت گردشگران داخلی در انتخاب مقصدهای گردشگری در شهرستان مشهد است. در این پژوهش، از روش آنتروپی برای اولویّت‌بندی جاذبه‌های گردشگری بهره گرفته شد و نتایج به دست آمده نشان داد که در مجموع، بارگاه امام رضا (ع) اولویّت اوّل جاذبۀ گردشگری در میان گردشگران مورد مطالعه است و مجتمع‌های تجاری، کوهسنگی، طرقبه، شاندیز، پارک ملّت و کوهستان پارک، بند گلستان، پارک جنگلی وکیل‌آباد، آرامگاه فردوسی، آرامگاه و موزۀ نادری و دیگر مناطق تفریحی اطراف شهر مشهد به ترتیب، اولویّت‌های اصلی گردشگران در میان جاذبه‌های گردشگری هستند.‌ بنابراین گردشگران شهر مشهد با جاذبه­های جدید ایجاد شده ارتباط مناسبی برقرار نکرده‌اند و این شهر در ایجاد مقصدهای جذاب جدید گردشگری تا کنون موفق نبوده است.